”Fiskare är inget man blir, det är något man är”

Rune Wikström är en av få yrkesverksamma fiskare som finns kvar i Stockholms skärgård. På 50-talet fick han lära sig av sin pappa i samma båt som han ensam åker ut med idag.